zapierać


zapierać
Dech komuś zapiera (w piersiach) zob. dech 4.
Okna, drzwi itp. zaparte na głucho zob. głucho.
Z zapartym tchem zob. dech 8.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zapierać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zapieraćam, zapieraća, zapierać ają, zapieraćany {{/stl 8}}– zaprać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, zapieraćpiorę, zapieraćpierze, zapieraćpierz, zapieraćany {{/stl 8}}{{stl 7}} prać wstępnie, zwykle ręcznie,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapierać — I → zaprać II → zaprzeć …   Słownik języka polskiego

  • zapierać się – zaprzeć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} opierać się mocno o coś, nie dając się poruszyć lub szukając punktu oparcia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zaparł się nogami w ziemię. Zaparł się rękami o framugę drzwi. Zaparł się i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zapierać się — Zaprzeć się siebie «postąpić niezgodnie ze swoimi przekonaniami»: Nie ma świadomości, że zapiera się siebie. On chce po prostu żyć za wszelką cenę. Przekrój 26/2001 …   Słownik frazeologiczny

  • zaprzeć — dk XI, zaprzećprę, zaprzećprzesz, zaprzećprzyj, zaprzećparł, zaprzećparty, zaprzećparłszy zapierać ndk I, zaprzećam, zaprzećasz, zaprzećają, zaprzećaj, zaprzećał, zaprzećany 1. «zwykle w odniesieniu do oddechu: powstrzymać, wstrzymać, zatamować»… …   Słownik języka polskiego

  • zaprać — dk IX, zapraćpiorę, zapraćpierzesz, zapraćpierz, zapraćprał, zapraćprany zapierać ndk I, zapraćam, zapraćasz, zapraćają, zapraćaj, zapraćał, zapraćany «wyprać coś częściowo, wyprać miejsce splamione, brudne» Zaprać plamę na sukni …   Słownik języka polskiego

  • wypierać się – wyprzeć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odsuwać od siebie jakieś zarzuty, utrzymując, że nie jest się sprawcą czegoś, zapewniać, że się nie zrobiło, nie powiedziało czegoś, o co jest się posądzonym; odżegnywać się od… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyrzekać się – wyrzec się — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie przyznawać się do związku z kimś, z czymś; wypierać się, zapierać się kogoś, czegoś; zrywać z kimś, z czymś, rezygnować z kogoś, z czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyrzec się rodziny, znajomych. Wyrzec się przyjemności,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaprać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zapierać I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaprzeć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zapierać II {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień